Start Zamówienia, oferty
Zamówienia, oferty, ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację pomieszczeń biblioteki w Mysiadle

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA ROBOTY BUDOWLANE

1) Zamawiający

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence

05-506 Magdalenka ul. Lipowa 28

woj. mazowieckie, tel. 022 736-19-34, faks 022 736-19-34

www.bp-lesznowola.pl

2) Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (art. 4 pkt 8 ustawy).

3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń biblioteki w Mysiadle ul. Topolowa 2 gm. Lesznowola.

Przy realizacji niniejszego zamówienia obowiązują ilości robót wynikające z przedmiaru robót i SIWZ.

Przed złożeniem oferty zamawiający ma obowiązek zapoznania się z miejscem i zakresem robót. Zapraszamy do przeprowadzania wizji lokalu od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 – 17.00.

Więcej…
 Joomla templates, wordpress hosting.