1. Czytnik ebooków ONYX BOOX może zostać użyczony Czytelnikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu posiadającemu ważną kartę biblioteczną, w Dziale Informacji - Czytelni.
 2. Czytnik jest użyczany na okres 3 miesięcy. Okres użyczenia można przedłużyć na podstawie umowy pisemnego podania wniesionego do końca okresu obowiązywania.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika w terminie określonym w umowie. Opłata karna za brak zwrotu wypożyczonego czytnika wynosi 10 złotych za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia względem ustalonego terminu zwrotu.
 4. Warunkiem użyczenia czytnika jest podpisanie umowy użyczenia - załącznik nr 1 (strony: Miejska Biblioteka Publiczna i Czytelnik), w której zawarte zostaną następujące dane: imię i nazwisko czytelnika, nr karty bibliotecznej, pesel, nr dowodu osobistego, nr telefonu, e-mail, adres. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 5. Czytelnik otrzymuje jedno z urządzeń dostępnych w danym momencie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Wykaz urządzeń w załączniku nr 2.
 6. Materiały czytelnika na karcie pamięci lub w pamięci urządzenia mają być przez niego usunięte przed oddaniem do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
 7. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika ebooków
  na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach kodeksu cywilnego,
  pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu MBP.
 8. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego
  na sprawdzenie czytnika ebooka przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu urządzenia w piątek sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.
 9. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy.
 10. W przypadku zgubienia sprzętu Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia urządzenia
  o tych samych możliwościach lub podobnych w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo
  po konsultacji z Biblioteką.
 11. Czytelnikowi nie wolno udostępniać czytnika ebooków osobom trzecim.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2014 Dyrektora MBP w Opolu z dnia 17.12.2014 r.

Urządzenia dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

 • ONYX BOOX 60 z rysikiem, kartą pamięci 2GB oraz z kablem do ładowania i ładowarką. W przypadku braku któregoś z elementów lub jego zniszczenia, poszczególne części zestawu wycenione zostały następująco na dzień 14.02.2012:
  • BOOX ONYX - 600,-
  • zasilacz - 50,-
  • kabel - 20,-
  • karta pamięci - 15,-
  • rysik - 20,-
 • ONYX BOOX I65S Metropolitan z kablem ładującym (na dzień 1.02.2014 zestaw
  wyceniono na 350,-)
 • ONYX BOOX i62HD Angel Glow z kablem ładującym (na dzień 1.02.2014 zestaw wyceniono na 600,-)
 • ONYX BOOX C67 ML AfterGlow 2 z kablem ładującym i etui (na dzień 9.12.2014 zestaw wyceniono na 600,-)